— Kúrenie a chladenie —

Podlahové vykurovanie: 

 - realizuje ukladaním vedenia do polystyrénu systémom uchytávania potrubia pomocou sponových kotiev. Využívame všetky druhy materiálov (nerezová oceľ, plastohliník, uhlíková oceľ, meď).

Tento systém plne spolupracuje s tepelným čerpadlom, ktorý dokáže aj chladiť.

Radiátory riešime dvomi variantami:

 - vetvovo, kde musíme myslieť na reguláciu systému

 - pomocou rozdelovača na každé poschodie osobitne, rozdelovač je napojený od agregátu a následne z rozdelovača rozvedený jednotlivo k vykurovacím telesám.

Zónová regulácia:

 - slúži k regulácií v každej miestnosti osobitne pomocou termostatov a servopohonou v rozdelovači na spiatočke. 

 - Prvá varianta funguje vďaka elektroinštalácií objektu.

 - druhá varianta je bezkáblová, ktorú je možné doplniť do jestvujúceho objektu.

Zdroje tepla:

 - plynové kondenzačné kotle 

 - kotle na pevné palivo

 - peletovacie kotle

 - elektrické kotle

 - tepelné čerpadlá


CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?

0944 118 390